خدمات امین‌ رای

تحلیل شکاف مبتنی مدل بلوغ هدف

بررسی سطح بلوغ فعلی هدف مورد نظر برای امن‌سازی و سنجش فاصله آن تا رسیدن به سطح بلوغ هدف براساس مدل بلوغ یا استاندارد

تست نفوذ انواع دارایی‌های امنیتی

تست نفوذپذیری در وب‌سایت‌ها، پورتال‌های سازمانی، برنامه‌های کاربردی موبایل، انواع تجهیزات شبکه و زیرساخت‌های مجازی‌سازی

ارائه راه حل‌های امنیتی در زیرساخت‌های صنعتی

طراحی و پیاده سازی انواع راه حل‌های امنیتی در زیرساخت‌های صنعتی متناسب با انواع استانداردهای بین المللی

مشاوره در راستای انطباق با الزامات بالادستی

استخراج و تحلیل سیاست‌های سازمانی، کشوری، ملی و بین‌المللی متناسب با هر صنعت و ارائه نقشه راه برای انطباق با آن سیاست‌ها

مقاوم‌سازی انواع دارایی‌های اطلاعاتی

بررسی آسیب‌پذیری‌های موجود در دارایی‌های اطلاعاتی و پیاده‌سازی پیکربندی امن دارایی‌ها طبق استانداردهای جهانی

طراحی بسته آگاهی‌رسانی سازمانی

ارزیابی سطح آگاهی و دانش افراد سازمان در حوزه‌های مختلف امنیت اطلاعات و کمک به ارتقای فرهنگ‌سازی امنیت در سازمان

استقرار سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات

بررسی نتایج بدست آمده از تحلیل شکاف و مشاوره در جهت پیاده‌سازی استاندارد ISO 27001 و دریافت گواهینامه آن

پیاده‌سازی چرخه حیات توسعه امن نرم‌افزار

مشاوره و پیاده‌سازی امنیت در فازهای مختلف چرخه توسعه نرم‌افزار شامل تحلیل نیازمندی‌های امنیتی، طراحی امن، مرور امن کد، مدلسازی تهدید و ...

برگزاری انواع دوره‌های آموزشی

برگزاری دوره‌های مختلف موسسات بین‌المللی امنیت اطلاعات همانند دوره‌های CEH، CSCU، CASE.NET از EC-Council و ...


ارتباط با امین‌ رای